Pri pravidelnej TK-EK treba predložiť:

1. Osvedčenie o evidencii vozidla ČASŤ II. ,v prípade vozidiel, ktoré majú vydané osvedčenie o evidencii vozidla - OEV a technický preukaz vozidla, ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom.

2. Osvedčenie o TK-EK

Pri emisnéj kontrole benzín/LPG treba predložiť protokol o montáži plynového zariadenia.

 

 

 

 

 

Kontakt

STK-Myjava Novomestská 9049/49
907 01 Myjava
0903 155 557

stk-myjava@azet.sk